Άνθρωποι

 

Παπαθανασίου Γεώργιος (M. Eng, PhD)

Επίτιμος Γενικός Διευθυντής meditech@otenet.gr

Παπαθανασίου Θανάσης (MBA)

Γενικός Διευθυντής meditec@otenet.gr

Παπαδόπουλος Γιώργος (MBA)

Διευθυντής Οικονομικού gpapadopoulos@medeq.gr

Καγκαλίδου Μαρία

Υπεύθυνη Πωλήσεων maria@medeq.gr

Δαμιανού Όλγα (MD)

Υπεύθυνη Πωλήσεων damianou_olga@medeq.gr

Παπαθανασίου Άννα (ΒΑ)

Υπεύθυνη Λιανικής anna.papathanasiou@medeq.gr

Τσαγκαράκη Σοφία (Graphics Designer)

Υπεύθυνη Design Γραφικων mothica@gmail.com

Πανταζής Κων/νος (Μsc Chem Eng)

Διευθυντής Παραγωγής production@medeq.gr

Δογραματζής Στυλιανός (El. Eng)

Προϊστάμενος Τεχνικού Τμήματος stelios.dogramatzis@medeq.gr

Καστρινός Χρήστος (El. Eng)

Τεχνικός Ιατρικών Μηχανημάτων christos.kastrinos@medeq.gr  

Λαζαρίδης Χαράλαμπος (El. Eng)

Τεχνικός Ιατρικών Μηχανημάτων babis.lazaridis@medeq.gr

Καρκαλίδης Κων/νος (El. Eng)

Τεχνικός Ιατρικών Μηχανημάτων kostas.karkalidis@medeq.gr

Ανανιάδης Θεόδωρος (El. Eng)

Τεχνικός Ιατρικών Μηχανημάτων thodoros.ananiadis@medeq.gr

 

 

 

 

 

Παπάζογλου Στέφανος

Ιατρικός Επισκέπτης stpapazoglou@yahoo.gr

Λεπίδα Κατερίνα

Προϊστάμενη Λογιστηρίου

Σουλίδης Νίκος (Δικηγόρος)

Νομικός Σύμβουλος nsoulidis@yahoo.gr