Επισκευή Μονάδας Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015 11:45

Η εταιρία μας δέχτηκε κλήση για την επισκευή και συντήρηση μονάδας μέτρησης οστικής πυκνότητας Dexa.

 Η γραπτή εντολή και η τηλεφωνική επικοινωνία ανέφεραν πρόβλημα στο σύστημα κίνησης του βραχίονα του μηχανήματος και γενική ανάγκη συντήρησης και calibration.

 

Η μέτρηση της οστικής πυκνότητας είναι μια μη επεμβατική τεχνολογία που χρησιμοποιείται για να μετρήσει τη μάζα των οστών. Η οστική μάζα, με απλά λόγια, είναι το βάρος του σκελετού, συνολικά ή σε συγκεκριμένες περιοχές. Είναι σημαντικό να μετρηθεί η οστική μάζα στην σπονδυλική στήλη, το ισχίο και τα χέρια, επειδή αυτές είναι οι περιοχές που πιθανότατα θα υποστούν κάταγμα όταν η οστική μάζα είναι χαμηλή. Το ποσό του οστού που έχει κάποιος στον σκελετό του καθορίζει πόσο ισχυρός αυτός είναι και πόσο τραύμα ή βία μπορεί να αντέξει πριν υποστεί κάταγμα. Οι μετρήσεις οστικής πυκνότητας μπορούν να είναι χρήσιμες σε άτομα με ή χωρίς ατελή οστεογένεση (osteogenesis imperfecta, OI) για να εκτιμηθεί ο κίνδυνος κατάγματος και να αξιολογηθεί το αποτέλεσμα της θεραπευτικής αγωγής.

 

Η συνηθέστερα χρησιμοποιημένη μέθοδος για τη μέτρηση της οστικής μάζας ονομάζεται Dual Energy X-Ray Absorptiometry ή DEXA. Για να μετρήσει κανείς την οστική μάζα με ένα μηχάνημα DEXA, το άτομο ξαπλώνει σε ένα οριζόντιο τραπέζι και παραμένει ακίνητο ενώ ο "βραχίονας" του μηχανήματος περνά πάνω από ολόκληρο το σώμα ή πάνω από τις επιλεγμένες περιοχές. Ενώ εκτελείται η μέτρηση, μια χαμηλής δόσης δέσμη ακτίνων X, που εκπέμπεται από κάτω από το τραπέζι, ακτινοβολεί την περιοχή που μετριέται. Αυτές οι ακτίνες X ανιχνεύονται από μια συσκευή στο βραχίονα του μηχανήματος. Το μηχάνημα μετατρέπει τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τον ανιχνευτή σε μια εικόνα του σκελετού και αναλύει την ποσότητα οστού που περιέχει ο σκελετός. Τα αποτελέσματα αναφέρονται συνήθως ως BMD (bone mineral density) και είναι το ποσό του οστού ανά μονάδα σκελετικής περιοχής. 

Για τη μέτρηση στην σπονδυλική στήλη, οι γάμπες του ατόμου τοποθετούνται πάνω σε έναν πλαστικό κύβο με το ισχίο να κάμπτεται. Για τη μέτρηση του ισχίου, το άτομο τοποθετείται σε μια θέση με τα δάχτυλα των ποδιών προς τα μέσα ώστε να περιστραφούν οι γοφοί και να παρέχουν τη μεγαλύτερη προβαλλόμενη περιοχή για τη μέτρηση. Για τη μέτρηση του μπράτσου, το άτομο κάθεται σε μια καρέκλα εκτός του μηχανήματος και τοποθετεί το μπράτσο του σε μια συσκευή στήριξης ενώ λαμβάνεται η μέτρηση. Για μια συνολική μέτρηση του σώματος, που παρέχει μεμονωμένες μετρήσεις των ποδιών, του κορμού, της λεκάνης, των πλευρών, των χεριών και του κρανίου, το άτομο ξαπλώνει απλά οριζοντίως και παραμένει ακίνητο. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, εάν ο ασθενής κινείται ενώ πραγματοποιείται η μέτρηση, μπορεί να γίνουν λανθασμένες μετρήσεις. Συνήθως δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο για ένα άτομο να παραμείνει ακίνητο επειδή, χρησιμοποιώντας τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό, κάθε μέτρηση απαιτεί λιγότερο από ένα λεπτό για να εκτελέσει.

Πηγή: Οι παραπάνω πληροφορίες προέρχονται από ελεύθερη μετάφραση της σελίδας με τίτλο "OI Issues: Bone densinometry in Children and Adults with in OI" στο site του Osteogenesis Imperfecta Foundation (OIF) 

Αντιμετώπιση βλάβης.

Αμέσως μετά την άφιξή μας στον χώρο και έπειτα από την επαφή μας με τον χειριστή - ακτινολόγο διαπιστώσαμε ότι  η βλάβη αφορά τον βραχίονα του συστήματος. Κρίθηκε απαραίτητη η αποσυναρμολόγηση του βραχίονα.