Ημερολόγιο τεχνικού, βλάβη σε σχισμοειδή λυχνία

Δευτέρα, 18 Μαϊος 2015 11:45

Η εταιρία μας δέχτηκε κλήση για την επισκευή της σχισμοειδούς λυχνίας του Ιταλικού κατασκευαστικού οίκου CSO   στο εξεταστήριο της οφθαλμολογικής κλινικής του Γ.Ν. Καβάλας. Η γραπτή εντολή και η τηλεφωνική επικοινωνία ανέφεραν πρόβλημα στο σύστημα κατακόρυφης ανύψωσης του συστήματος σχισμοειδούς λυχνίας.

 

Λίγα λόγια για το σύστημα σχισμοειδούς λυχνίας: Η σχισμοειδής λυχνία είναι ουσιαστικά ένα μικροσκόπιο. Διαθέτει προσαρμοσμένη μια φωτεινή δέσμη μεταβαλλόμενου εύρους και έντασης με την οποία μπορεί ο οφθαλμίατρος να εξετάσει το μάτι σας σε μεγέθυνση.

Αυτό το όργανο χρησιμοποιείται κυρίως για να ελέγξουμε τα πρόσθια τμήματα του ματιού, όπως τον κερατοειδή χιτώνα, την ίριδα και τον φακό.

Με τη χρήση ειδικών φακών μπορούμε επίσης να εξετάσουμε το υαλοειδές και το πίσω μέρος του ματιού, τον αμφιβληστροειδή.

 

Ο οφθαλμίατρος κάθεται στη μια πλευρά της σχισμοειδούς λυχνίας κι ο ασθενής στην άλλη. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ειδικοί φακοί οι οποίοι τοποθετούνται μπροστά ή επάνω στο μάτι για την εξέταση των οπίσθιων τμημάτων του ματιού όπως το υαλοειδές, το οπτικό νεύρο και ο αμφιβληστροειδής.

Κατά την διάρκεια της εξέτασης ο οφθαλμίατρος μετακινεί καθ'υψος το σύστημα ώστε να ευθυγραμιστεί καλύτερα με τον ασθενή.


Αντιμετώπιση βλάβης.

Αμέσως μετά την άφιξή μας στον χώρο και έπειτα από την επαφή μας με τον χειριστή - οφθαλμίατρο διαπιστώσαμε ότι  η βλάβη αφορά τον τηλεσκοπικό βραχίονα του συστήματος. Κρίθηκε απαραίτητη η αποσυναρμολόγηση του βραχίονα και η μεταφορά του στα εργαστήρια της εταιρίας για εκτενέστερο έλεγχο.

Ο τηλεσκοπικός βραχίονας είναι της εταιρίας SIR συνεργασία με την SCHUMO και είναι το μοντέλο TES 2. Ο Βραχίονας τροφοδοτήθηκε με 220 VAC και δεν ανταποκρίθηκε σε καμία κίνηση. Κατόπιν τούτου αποφασίστηκε η αποσυναρμολόγησή του ώστε να είναι δυνατός ο περαιτέρω έλεγχος. Κατα τον έλεγχο παρατηρήσαμε το μοτέρ ήταν "φρακαρισμένο". Έτσι "λύσαμε" τον άξονα ώστε να "ξεφρακάρει" το μοτέρ καθώς είχαμε δεί ότι οι εντολές πάνω - κάτω "πήγαιναν" στην πλακέτα ελέγχου του κατασκευαστικού οίκου ITALSEA  Το μοτέρ ανταποκρινόταν σωστά στην κίνηση προς τα επάνω αλλά στην εντολή "κατέβα" σταματούσε την κάθετη κίνηση μετά από 1cm περίπου. Η επόμενη κίνησή μας ήταν παράλληλος έλεγχος της πλακέτας και του μοτέρ. Έτσι το μοτέρ ελέγχθηκε ξεχωριστά από την πλακέτα και βεβαιωθήκαμε ότι η λειτουργία του ήταν ομαλή και απρόσκοπτη. Η πλακέτα τροφοδοτήθηκε από εξωτερική πηγή ώστε να βρεθούν ελαττωματικά υλικά κατά το δυνατόν και τοποθετήθηκε και το μοτέρ. Κατά την διάρκεια των μετρήσεων παρατηρήθηκε ότι κατά την κίνηση προς τα επάνω η κατανάλωση ρεύματος ήταν της τάξεως των 50mA ενώ σε αντίθετη περίπτωση το ρεύμα ήταν περί τα 150mA και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την πτώση τάσης κατά 4 περίπου Volt και παύση λειτουργίας. Για την "διαρροή" ο "αίτιος" ήταν μία διπλοδίοδος στην οδήγηση των ρελέ κινήσεως. Η συγκεκριμένη διπλοδίοδο δεν υπήρχε διαθέσιμη , οπότε αναγκαστηκά "δημιουργήσαμε μιά δική μας με ανώτερης ποιότητας υλικά και ακριβώς ίδια χαρακτηριστικά με την εργοστασιακή.    Μετά την αντικατάσταση της διπλοδιόδου η κατανάλωση εξισώθηκε στα 50mA αλλά το ανυψωτικό εξακολουθούσε να μή λειτουργεί σωστά άλλοτε να ανεβαίνει και να σταματά σε ένα ένα σημείο και άλλοτε σε κάποιο άλλο, το ίδιο γινόταν και στην διαδικασία καθόδου. Επειδή το κύκλωμα δεν διαθέτει κάποιους τερματικούς διακόπτες ή κάποιους  οπτοζεύκτες για την αναφορά θέσης και ταχύτητας, υποθέσαμε ότι το κύκλωμα βασίζει το έλεγχό του στο φαινόμενο HALL και ότι οι ασθητήρες HALL χρίζουν αντικαταστάσεως.


Οι αισθητήρες φαινόμενου Hall χρησιμοποιούνται για να μετρήσουν τις στροφές/λεπτό του κινητήρα. Οι αισθητήρες Hall αναφέρονται μερικές φορές ως "διακόπτες" λόγω του on-off "ψηφιακού" σήματος τάσης που παράγουν. Αντίθετα από τους μαγνητικούς αισθητήρες που παράγουν ένα σήμα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) που ποικίλλει στην τάση με την ταχύτητα, οι αισθητήρες Hall παράγουν ένα σταθερό σήμα τάσης που μπορεί να αλλάξει απότομα από τη μέγιστη τάση σε σχεδόν μηδέν και πάλι πίσω ανεξάρτητα από τις στροφές της μηχανής. Αυτό παράγει σήμα κυματομορφής σχεδόν τετραγωνικής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα από τον υπολογιστή για λόγους συγχρονισμού.

Κατά την επίδραση μαγνητικού πεδίου σε ρευματοφόρους αγωγούς εκτός από την εκδήλωση της μαγνητικής δύναμης Laplace παρατηρείται και το φαινόμενο Hall . Ανεπαίσθητο από τους συνήθεις συρμάτινους αγωγούς, γίνεται αντιληπτό σε ρευματοφόρους αγωγούς, όπως είναι τα ορισμένου πάχους πλακίδια, οι εγκάρσιες διαστάσεις των οποίων είναι συγκρίσιμες προς το μήκος τους.

Οι περισσότεροι σύγχρονοι κινητήρες είναι εφοδιασμένοι με αισθητήρα ή διακόπτη HALL για να εντοπίζεται η θέση και οι στροφές του εκκεντροφόρου και του στροφαλοφόρου άξονα. Αυτοί οι αισθητήρες διαφέρουν σε μέγεθος και σε σχεδίαση αλλά είναι όμοιοι στην αρχή και τον τρόπο λειτουργίας. Οι διαφορές αυτές εντοπίζονται κυρίως στην τάση λειτουργίας και τον τρόπο που τοποθετούνται ανάλογα με την σχεδίαση του εκάστοτε κινητήρα.

Ο αισθητήρας hall είναι ένας πολύ ακριβής τρόπος για να γνωρίζει ο ‘εγκέφαλος’ του συστήματος ανά πάσα στιγμή την θέση και τη ταχύτητα των δυο αυτών αξόνων.

hall effect theory . https://www.youtube.com/watch?v=ZDa1pVPIpfo

hall effect practical electronics . https://www.youtube.com/watch?v=1ZkX1-gJYjQ

Η εύρεση των αισθητήρων HALL με συγκερκιμένα χαρακτηριστικά ήταν δύσκολη δουλειά καθώς δεν υπήρχαν στην χώρα μας. Η λύση βρέθηκε στο εξωτερικό. Έτσι αναγκαστικά θα περιμέναμε λίγες μέρες για να επιβεβαιώσουμε τις υποθέσεις μας όσον αφορά στη συγκεκριμένη βλάβη.


Όταν η αναμονή έλαβε τέλος και τα καινούργια υλικά τοποθετήθηκαν στην πλακέτα ελέγχου το ανυψωτικό λειτούργησε άψογα και αφού ελέγχθηκε εξονυχιστικά για αρκετές ώρες στο εργαστήριό μας, για πιθανές διαρροές ρεύματος, αντοχής σε φορτία και θερμοκρασίες, έγινε καθαρισμός και λίπανση του όλου συστήματος ώστε να εκδοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό καλής λειτουργίας που απαιτείται από το ISO και τους κανόνες που διέπουν την λειτουργία της εταιρίας μας.  Έπειτα τοποθετήθηκε άμεσα στο εξεταστήριο της Οφθαλμολογικής κλινικής.

 

Πιθανή αιτία.

Η πιθανότερη αιτία είναι η ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ και λόγο του ότι στην περίπτωσή μας πρόκειται περί διπλής βλάβης (διπλής αστοχίας) αν και η συγκεκριμένη συσκευή δεν εργάζεται στα "όριά" της και η ηλικία της είναι σχετικά "νεαρή".