Κολποσκόπιο Ecleris

9714,16 €
Κολποσκόπιο με κάμερα και υψηλής ποιότητας ευρέως πεδίου οπτική με ενσωματωμένη κάμερα υψηλής διακριτικής ικανότητας.