Καρδιοτοκογράφος μονής ή διπλής κύησης

2802,40 €
Doppler υψηλής ακρίβειας και ευαισθησίας μονής ή διπλής κύησης με συχνότητα 1Mhz. Αυτόματη/χειροκίνητη ανίχνευση.